Inloggen Wachtwoord vergeten
Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Uitloggen Annuleren

Privacy


Beveiligde verbinding

Tijdens het maken van een boeking worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan
het slotje in de browser. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan
alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons
laten wijzigen.

1.  Toepasbaarheid van dit document
Door gebruik te maken van onze diensten of onze website, stemt u toe dat het   verzamelen en gebruiken van uw gegevens onderworpen is aan de richtlijnen in dit document. Mochten wij ons privacy reglement wijzigen, dan zullen deze wijzigingen in dit document gemaakt worden, zodat u altijd op de hoogte bent van hoe wij met uw gegevens
omgaan.

2.  Ingevoerde gegevens
Vakanties4all.nl zal de door u ingevoerde gegevens alleen beschikbaar stellen aan onze uitvoerende providers en elke andere derde partij, als dit door onze providers in het
kader van de uitvoering van uw boeking of toepasbare wetgeving nodig geacht wordt.

3.  Welke gegevens verzamelen wij?
Als u bij ons een boeking maakt, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw boeking te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontro-
leerd op juistheid.

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats. Deze gegevens gebruiken wij om uw boeking te verwerken.
  • Uw emailadres          : Uw emailadres gebruiken wij om uw boeking te bevestigen en uw vouchers toe te zenden.
  • Uw telefoonnummer: Uw telefoonnummer gebruiken wij om u direct te kunnen bereiken bij ad hoc situaties.
                                             Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
4.  Communicatie
Alle communicatie gericht aan Vakanties4all.nl zal worden gearchiveerd. Persoonlijke informatie gewonnen uit deze berichten zal
niet worden gebruikt voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de inhoud van de communicatie.

5.  Openbaar maken van gegevens
Vakanties4all.nl zal persoonlijke informatie van onze klanten of website bezoekers niet openbaar maken, verkopen of overdragen aan derden, tenzij geëist door wetgeving of ordehandhavers.

6.  Automatisch verzamelde gegevens
Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld de pagina’s die u opgevraagd heeft. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen
en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

7.  Cookies
Vakanties4all.nl gebruikt cookies voor het opslaan van informatie bij het boekingsproces. Als er cookies gebruikt worden, zullen deze automatisch verwijderd worden als uw browser wordt afgesloten.