Inloggen Wachtwoord vergeten
Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
Uitloggen Annuleren

Disclaimer


De inhoud van de website Vakanties4all.nl. is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Vakanties4all.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.


Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vakanties4all.nl.

© 2012 Vakanties4all.nl, alle rechten voorbehouden.